Sei concerti a flauto traversiere obligato

Prezentujemy drugi zeszyt nutowej serii Musica Revelata, który zawiera edycję krytyczną sześciu koncertów przeznaczonych na flet solo przechowywanych w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (Dział Starych Druków i Książki XIX-wiecznej). Koncerty, podobnie jak i repertuar sonatowy prezentowany w pierwszym zeszycie serii, to dzieła, które rozbrzmiewały na dworze w Podhorcach w połowie XVIII wieku. Właściciel Podhorców, Wacław Piotr Rzewuski (1706–1779), należał do największych miłośników muzyki fletowej w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Zbiór zawiera m.in. niepublikowane współcześnie dzieła Johanna Joachima Quantza (1697–1773) – koncert e-moll, QV 4:3 czy koncerty-pasticcia, na które składają się m.in. fragmenty kompozycji jednego z braci Graunów – Johanna Gottlieba (1702/1703–1771), bądź Carla Heinricha (1703/1704–1759) – lub J. J. Quantza.

Utwory opracowała i opatrzyła komentarzem dr hab. Irena Bieńkowska.

Zeszyt w formie PDF można pobrać bezpłatnie w zakładce Publikacje, wersję papierową opracowania można nabyć w wydawnictwie Sub Lupa.