Francesco Maria Cattaneo

Prezentujemy pierwszy zeszyt nutowej serii Musica Revelata, który zawiera edycję krytyczną rękopisu przechowywanego w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (Dział Starych Druków i Książki XIX-wiecznej), zawierający anonimowo zanotowane kompozycje na skrzypce i basso. Zbiór najpewniej należał do włoskiego skrzypka zatrudnionego na jednym z magnackich dworów osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej, najpewniej na jej południowych kresach. Wśród zapisanych w zbiorze kompozycji udało się rozpoznać sonaty skrzypcowe Francesca Marii Cattaneo (1697–1758), w latach 20. XVIII wieku muzyka na warszawsko-drezdeńskim dworze feldmarszałka Jerzego Henryka Flemminga, a po 1755 roku – koncertmistrza na dworze królewskim Augusta III w Dreźnie. Utwory opracowała i opatrzyła komentarzem dr hab. Irena Bieńkowska.

Zeszyt w formie PDF można pobrać bezpłatnie w zakładce Publikacje, wersję papierową opracowania można nabyć w wydawnictwie Sub Lupa.